Arbeidserfaring

  • 2016–
    Advokatfullmektig, Bergenkontoret, Thommessen

Utdanning

  • 2016
    Cand jur, Universitetet i Bergen
  • 2010–2011
    Økonomi og administrasjon, Høgskolen i Bergen