Arbeidserfaring

 • 2013–2018
  Seniorrådgiver, Banklovkommisjonen
 • 2011–2013
  Rådgiver, Banklovkommisjonen
 • 2009–2011
  Førstekonsulent, Banklovkommisjonen
 • 2008–2009
  Fungerende hovedsekretær, Banklovkommisjonen
 • 2007–2008
  Førstekonsulent, Banklovkommisjonen

Utdanning

 • 2011–2012
  LLM, Columbia Law School, New York
 • 2005–2006
  Vit.ass. Nordisk institutt for sjørett, avdeling for petroleumsrett, Avhandling
 • 2001–2002
  Internasjonale valgfag på spansk, Universidad de Barcelona
 • 1999–2006
  Cand jur, Universitetet i Oslo

Publikasjoner

 • Gyldendal rettsdata, Norsk Lovkommentar: Lov om Bankenes sikringsfond

  2019–

 • Gyldendal: Finansforetaksloven med kommentarer (under arbeid)

  2019–

 • Gyldendal rettsdata, Norsk Lovkommentar: Finansforetaksloven

  2019

 • Gyldendal rettsdata, Norsk Lovkommentar: Gjeldsinformasjonsloven

  2017–

 • Gyldendal rettsdata, Norsk Lovkommentar: Verdipapirregisterloven

  2017–

 • Gyldendal rettsdata, Norsk Lovkommentar: Lov om EØS-finanstilsyn

  2016–

 • Gyldendal rettsdata, Norsk Lovkommentar: Lov om kredittvurderingsbyråer

  2014–

 • Gyldendal rettsdata, Norsk Lovkommentar: Forretningsbankloven

  2011–2015

 • Gyldendal rettsdata, Norsk Lovkommentar: Sparebankloven

  2011–2015

 • Gyldendal rettsdata, Norsk Lovkommentar: Finansieringsvirksomhetsloven

  2011–2015

 • Gyldendal rettsdata, Norsk Lovkommentar: Forsikringsvirksomhetsloven

  2011–2015

 • Gyldendal rettsdata, Norsk Lovkommentar: Banksikringsloven

  2011–2015

 • Gyldendal rettsdata, Norsk Lovkommentar: Verdipapirfondloven

  2011–

 • Gyldendal rettsdata, Norsk Lovkommentar: Kredittloven

  2011–

 • MarIus 358: Transport og kortsiktig salg av gass i Nederland - nettoperatørens tilrettelegging

  2007–2007