Utdanning

  • 2013–2018
    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø