Arbeidserfaring

  • 2017–2018
    Vitenskapelig assistent, Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo

Utdanning

  • 2016–2016
    EU-rett og miljørett, University of Glasgow
  • 2012–2018
    Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen