Arbeidserfaring

 • 2018
  Advokatfullmektig, Oslokontoret, Thommessen
 • 2017–2017
  Praksisopphold, Verdipapirforetakenes Forbund
 • 2016–2018
  Konsulent, Seksjon for fond og kollektive investeringer, Finanstilsynet

Utdanning

 • 2013–2018
  Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo