Dato og tidspunkt

17.01.2019 08:00-09:30

Sted

Foredragsholdere

ThommessenTorsdag

Vi gjennomgår betydningen av endringene i den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse. Vi vil også diskutere muligheter og utfordringer knyttet til avholdelse av elektronisk generalforsamling, samt belyse andre praktiske problemstillinger som ofte oppstår i forbindelse med generalforsamlingen.

  • Frokostservering og registrering fra kl. 08.00
  • Faglig seminar kl. 08.30-09.30

Foredragholdere:

Temaene vil belyses av Partner Stig Berge og Senioradvokat Ylva B. Gjesdahl Petersen, som begge har lang erfaring med å bistå både noterte og ikke-noterte selskaper med innkalling til og avholdelse av generalforsamlinger. Stig er en av Norges ledende advokater innen selskapsrett, og rådgir en rekke klienter innenfor selskapsrett, verdipapirrett mv, og han har også bred erfaring med M&A og kapitalmarkedstransaksjoner. Stig prosederer også saker innen selskapsrett og profesjonsansvar. Ylva har bred erfaring med fusjoner og oppkjøp, samt emisjoner og andre kapitalmarkedstransaksjoner. Hun gir også løpende rådgivning til klienter innenfor selskapsrett og børs- og verdipapirrett.

Gå til påmelding

Adresse

Thommessens lokaler i Haakon VIIs gate 10, Oslo

Påmeldingsfrist

14.01.2019