Dato og tidspunkt

09.05.2019 08:00-10:00

Sted

ThommessenTorsdag

I vinter tilspisset debatten om vindkraft til lands seg. NVE har utredet nye og aktuelle områder for utbygging, men prosjektene splitter både miljøbevegelsen og lokalsamfunn. Det er stor investeringsvilje både nasjonalt og internasjonalt; blant annet gjør nye regler om investeringer i infrastruktur det enklere for norske og europeiske pensjonskasser å investere i kraftutbygging. Det er imidlertid avgjørende at prosjektene er bærekraftige og slik ivaretar både lokalsamfunn og naturmangfold.

For å lykkes med utbygging av fornybar energi må en ha fokus på bærekraft i alle ledd. Myndighetskrav og praktisering av disse er i endring, og investorer stiller stadig strengere krav til prosjekter de skal involvere seg i.   

I dette frokostseminaret ser vi nærmere på om og hvordan dagens norske system for konsesjonsbehandling ivaretar krav fra lokalsamfunn, investorer og interesseorganisasjoner. Videre ser vi på hvordan lokal forankring kan ivaretas gjennom alternativer til direkte beskatning. BlackRock og Scatec Solar forteller om hvilke krav de stiller til bærekraft i prosjektene de engasjerer seg i.

Agenda

 • 08.00 - 08.30 Registrering og frokostservering
 • 08.30 - 10.00 Seminar

 

 • Velkommen | Sverre Tyrhaug, Managing Partner, Thommessen
 • Bærekraftutfordringer ved utbygging av fornybar energi og infrastruktur i Norge | Jens Naas-Bibow, partner i Thommessen
 • Lokal støtte - mer enn eiendomsskatt 
  Bendik Christoffersen, partner og Kristin Thjømøe, fast advokat i Thommessen
 • Bærekraft fra et investorperspektiv 
  Sverker Åkerblom, Director BlackRock
 • Bærekraft ved utbygging av fornybar energi 
  Mari Thjømøe, styremedlem Scatec Solar m.fl.

Foredragsholdere

Jens Naas-Bibow, Partner i Thommessen

Jens har særlig erfaring med energikonsesjoner, europeisk og norsk regulering av energisektoren, økonomisk regulering av kraftnettvirksomhet, fjernvarme, rettigheter over fremmed grunn samt ekspropriasjon, skjønn og annen energirettslig prosedyre. Han er rangert som ledende på sitt felt i nasjonale og internasjonale kåringer, og leder Thommessens kompetanseområde for fornybar energi og infrastruktur.

Jens vil fortelle om konsesjonssystemet og ivaretakelse av bærekraftutfordringene ved utbygging av ny fornybar kraft og infrastruktur i Norge. Er dagens norske system tilstrekkelig? Bør en investor være forberedt på andre og mer omfattende bærekraftkrav enn de som allerede må ivaretas gjennom dagens konsesjonssystem? 

Bendik Christoffersen

Bendik jobber med problemstillinger innen fornybar energi, og fokuserer særlig på konsesjonslovgivning, selskapsorganisering, transaksjoner, skatt og kraftverksbeskatning. Han yter også generell forretningsjuridisk bistand til fornybar-bransjen, som han kjenner svært godt gjennom arbeid med alle faser i kraftutbyggingsprosjekter. Bendik høster stadig anerkjennelse i internasjonale kåringer og ble blant annet kåret til "Lawyer of the Year" innen energirett i Best Lawyers' 2016-2017.

Kristin Thjømøe, Fast advokat i Thommessen

Kristin arbeider med skatte- og avgiftsrettslige spørsmål, og har bistått flere bedrifter med virksomhet innen vind- og vannkraft. Kristin er medlem i Thommessens faggruppe for bærekraft og klimarisiko. 

Sverker Åkerblom, Director BlackRock

Sverker er direktør og porteføljeforvalter i BlackRocks Global Renewable Power-plattform, som for tiden forvalter nærmere 5 milliarder dollar i mer enn 250 vind- og solenergiprosjekter på 4 kontinenter.

Sverker er ansvarlig for opprinnelse, gjennomføring og styring av investeringsmuligheter innen fornybar energi i Europa.

Sverker kom til BlackRock i 2011 og er grunnlegger av BlackRock Renewable Power og BlackRock Infrastructure-plattformene. Sverker opprettet også Renewable Income-plattformen sammen med andre ledende medlemmer av teamet.

Sverker har oppnådd en MSc-grad i regnskap og økonomistyring fra Handelshøyskolen i Stockholm i 2007.

Mari Thjømøe, Styremedlem Scatec Solar m.fl.

Mari har ledererfaring fra energibransjen og fra finansiell sektor, og har arbeidet særlig med styring, strategi, virksomhetsutvikling, prosjektvurderinger og finansielle markeder.

Hun er tidligere CFO og fungerende konsernsjef i Norwegian Property ASA, CFO i livselskapet KLP Forsikring, SVP Equinor ASA og mangeårig styreleder for Norsk Investor Relations Forening.

Hun har mottatt priser som ansvarlig for beste årsrapport, beste investor relations arbeid, og for godt styrearbeid, Womens Board Award i Norge.

Mari er Siviløkonom fra BI/American Graduate School of International business og CFA/autorisert finansanalytiker fra NHH og har tatt Senior Executive Programmet ved London Business School og Making Corporate Boards more Effective ved Harvard Business School. Mari har styreposisjoner i bl.a. Scatec Solar, Hafslund E-CO, Norconsult, Nordic Mining og Sintef.

Klikk her for å melde deg på seminaret

Pris

Gratis

Påmeldingsfrist

06.05.2019