Hopp til innhold

Skatt og avgift

Alle næringsdrivende må forholde seg til skatter og avgifter. Manglende forståelse av regelverket kan få store konsekvenser. 

Det skatte- og avgiftsrettslige rammeverket preges av stadige endringer. I tillegg til endringer i det nasjonale regelverket påvirkes skatte- og avgiftsretten i økende grad av den internasjonale rettsutviklingen. Globalisering med økning av grenseoverskridende transaksjoner og internasjonal handel bidrar til at skatte- og avgiftsretten får et stadig mer internasjonalt preg. 

Thommessen er, og har lenge vært, ansett som et ledende skattemiljø i Norge. Vi er rådgivere for en rekke større norske og utenlandske virksomheter og har prosedert flere prinsippsaker som har bidratt til rettsutvikling – både i Norge og internasjonalt. Våre advokater gir tydelige og praktiske råd, forankret i den enkelte klients kommersielle virksomhet.