Hopp til innhold

Private Equity

Helt fra de første aktive eierfondene gjorde sine investeringer i Norge på slutten av 1990-tallet har våre advokater vært rådgivere for fondene og deres porteføljeselskaper. Siden den gang har vi vært delaktige i den sterke utviklingen i den norske Private Equity-bransjen. 

Aktive eierfond styrer utviklingen innenfor fusjoner og oppkjøp i Norge. Fondene påvirker ikke bare det nasjonale transaksjonsvolumet, men også vilkårene og betingelsene transaksjonene skjer under. 

En vellykket transaksjon avhenger av gode råd. Det er avgjørende å ha god oversikt over markedspraksis, hvordan de aktive eierfondene er satt opp og hvilke bransjer de er involvert i.

Våre advokater tilbyr markedsledende bransjeforståelse og innsikt i de hensynene som gjelder når aktive eierfond er på kjøper, selger- eller investorsiden. Slik bidrar vi til å realisere klientens kommersielle målsetninger.