Hopp til innhold

Olje og gass

Med funnet av Ekofisk i 1969 startet det norske oljeeventyret. Det var et eventyr som skulle skape grunnlaget for den velstanden vi kjenner i dag og som skulle bli til landets viktigste næring. 

Våre advokater har siden den gang vært engasjert som rådgivere for oljeselskapene og myndighetene. Vi har bistått i alle de største strukturendringene og transaksjonene på norsk sokkel. Vi bistod Staten ved restruktureringen av dens eierandeler på norsk sokkel, privatiseringen og børsnoteringen av Statoil, samt ved sammenslåingen av Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet.

Vi bistår i dag oljeselskapene, myndighetene og investorer innen alle områder knyttet til oppstrømsvirksomheten på norsk sokkel. Med inngående bransjeforståelse og erfaring innenfor alle kompetanseområder evner vi å gi praktiske og kommersielt funderte råd. 

Kåringer og utmerkelser