Hopp til innhold

Oil Service

Det norske offshore-markedet er et av verdens største. Som leverandør på norsk sokkel har Oil Service-næringen bidratt sterkt til det norske oljeeventyret. I dag anses den som verdensledende og er en sentral leverandør til den internasjonale olje- og gassindustrien.

Thommessen har i årtier bistått Oil Service-klienter og er totalleverandør av juridiske tjenester innenfor området. Vi gir råd til aktører i hele verdikjeden og i alle faser – fra idé til leveranse eller fra etablering til børsnotering. Vi har inngående kunnskap om bransjen og betydelig internasjonal erfaring.

Våre advokater kombinerer kommersiell og teknisk kunnskap med juridisk kompetanse som gjør oss i stand til å levere gode, praktiske og effektive råd til aktørene i bransjen.