Hopp til innhold

Miljø

Forurensning og klimaendringer er blant vår tids største utfordringer. Miljørettslige krav og problemstillinger får stadig økt oppmerksomhet. Det stilles strenge miljøkrav til aktørene i industri og næringsliv. Regelverket er komplisert og påvirkes i stor grad av internasjonale regler. 

Thommessen har betydelig erfaring innen miljørettslige problemstillinger. Vi har vært juridisk rådgiver i noen av de mest komplekse virksomhetsoverdragelsene i Norge, og har bistått både norske og internasjonale klienter i store forurensningssaker. Vi har et bredt kontaktnett i miljøsektoren.

Miljørettslig spisskompetanse er særlig relevant for bedrifter innenfor næringseiendom, kraftutbygging, industri, shipping og offshore. Takket være firmaets breddekompetanse bistår vi blant annet med due diligence, kontraktsutforming, vurdering av klienters oppfyllelse av gjeldende miljøkrav, kontakt med miljømyndigheter og rettssaker som involverer miljøtemaer.