Hopp til innhold

M&A og selskapsrett

Fusjoner og oppkjøp er avgjørende for et sunt og konkurransedyktig næringsliv. Kjøper kan få tilgang til ny teknologi, nødvendig kompetanse eller nye industrielle og geografiske markeder, mens selger kan konsentrere seg om å videreutvikle sin kjernevirksomhet eller reinvestere midlene  i andre prosjekter.

Vellykkede transaksjoner skaper virksomheter som utvikler seg, vokser og øker sin lønnsomhet. Vi har spisskompetanse innen alle områder som kan bli berørt av en transaksjon, og omfattende erfaring med å gi råd til Norges største virksomheter innenfor selskapsrettens område.

Thommessen bistår små og store selskaper innen alle bransjer, aktive eierfond og investeringsbanker. Vi har vært med hele veien fra tidlige strategidiskusjoner til forhandlingsbordet, signering og gjennomføring i en lang rekke norske og internasjonale fusjoner, salg og oppkjøp.