Hopp til innhold

Lånefinansiering

Markedet for lånefinansiering er betydelig endret i kjølvannet av finanskrisen. Myndighetskravene blir stadig strengere og harmoniseres på tvers av landegrensene. 

Samtidig løses finansieringsprosjekter nå oftere gjennom en kombinasjon av bankfinansiering og finansiering i kapitalmarkedet. Gode råd må derfor være fundert i breddekompetanse innen kapitalmarkeder, bankfinansiering, obligasjonsmarkedet, restrukturering og insolvens.

Vi bistår finansinstitusjoner, investorer og låntakere gjennom hele finansieringsprosessen: fra forberedelse og strukturering av lånearrangementet, via fremforhandling og utarbeidelse av låneavtale, til etablering av pantesikkerheter. Vi har vært med på noen av de største og mest komplekse finansieringsprosjektene i Norge. Vi har både en internasjonal erfaring og et kontaktnettverk som få andre norske advokatfirmaer kan vise til. 

Våre eksperter jobber på tvers av lokasjoner. Ta en titt på en av våre andre lokasjoner for å finne en ekspert som kan hjelpe deg.