Hopp til innhold

Lånefinansiering

Markedet for lånefinansiering er betydelig endret i kjølvannet av finanskrisen. Myndighetskravene blir stadig strengere og harmoniseres på tvers av landegrensene. 

Samtidig løses finansieringsprosjekter nå oftere gjennom en kombinasjon av bankfinansiering og finansiering i kapitalmarkedet. Gode råd må derfor være fundert i breddekompetanse innen kapitalmarkeder, bankfinansiering, obligasjonsmarkedet, restrukturering og insolvens.

Vi bistår finansinstitusjoner, investorer og låntakere gjennom hele finansieringsprosessen: fra forberedelse og strukturering av lånearrangementet, via fremforhandling og utarbeidelse av låneavtale, til etablering av pantesikkerheter. Vi har vært med på noen av de største og mest komplekse finansieringsprosjektene i Norge. Vi har både en internasjonal erfaring og et kontaktnettverk som få andre norske advokatfirmaer kan vise til.