Hopp til innhold

Kapitalmarkeder

Kapitalmarkedene blir en stadig viktigere finansieringskilde for næringslivet, og er avgjørende for økonomisk vekst nasjonalt og internasjonalt. Ettersom kapitalmarkedenes betydning øker blir behovet for tillit til markedet større. Dette har ført til en strengere og mer detaljert regulering av kapitalmarkedene.

Thommessen har en av landets største og mest erfarne avdelinger for børsnoteringer, egenkapitalemisjoner, obligasjonsutstedelser, oppkjøp av børsnoterte selskaper og verdipapirrettslige spørsmål. Våre advokater har jobbet med sentrale klienter både i Norge og internasjonalt i noen av deres viktigste transaksjoner.

Vi har både kapasitet og erfaring til å håndtere de største og mest komplekse sakene takket være vår breddekompetanse innen kapitalmarkedstransaksjoner.