Hopp til innhold

IT og personvern

De siste tjue årene har verden gjennomgått en teknologisk revolusjon, og våre advokater har fått være med i utviklingen av bransjen. Vi har bistått våre klienter i arbeidet med utviklingen av rammeverket for den teknologiske omveltningen. 

Thommessen har i flere år bistått ledende norske og internasjonale aktører, både på kunde- og leverandørsiden, i saker som involverer alt fra IT-anskaffelser til utviklingsprosjekter og lisensiering av teknologi og datasikkerhet.

Det moderne informasjonssamfunnet har også fått verden til å reflektere over grensene for utveksling av personopplysninger. Personvernregelverket strammes stadig inn – både nasjonalt og i EU/EØS. Vi har en løpende dialog med Datatilsynet og hjelper klientene med å tilpasse virksomheten til det eksisterende og kommende regelverket.