Hopp til innhold

Insolvens og restrukturering

Internasjonaliseringen av finansmarkedene og næringslivet gjør insolvens- og restruktureringssaker stadig mer komplekse. Thommessen har betydelig erfaring som rådgivere i norske og internasjonale saker, inkludert spørsmål som gjør seg gjeldende på tvers av landegrensene. 

Våre advokater har vært involvert i alle mellomstore og store insolvens- og restruktureringssaker i Norge de siste tiårene. Vi har betydelig erfaring fra arbeid på alle sider av bordet – vi forstår og håndterer alle de forskjellige interessentene. 

Våre advokater bistår med alle spørsmål relatert til restrukturering og insolvens, inkludert finansielle restruktureringer eller omfattende prosesser som innebærer både finansiell og industriell restrukturering. Våre advokater har ulik spisskompetanse og samarbeider for å finne de beste løsningene.  

Våre eksperter jobber på tvers av lokasjoner. Ta en titt på en av våre andre lokasjoner for å finne en ekspert som kan hjelpe deg.