Hopp til innhold

Immaterialrett

Den digitale tidsalderen kjennetegnes av globalisering og teknologisk innovasjon. Konkurransen og endringstakten i næringslivet øker. Parallelt stiger verdien av immaterielle rettigheter, og det blir viktigere å verne om dem. 

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er en hjørnestein i internasjonal handel.

Thommessens advokater har i generasjoner vært sentrale i rådgivning og tvisteløsning innenfor immaterialretten i Norge. Vår erfaring og kompetanse strekker seg fra patentrettslig bistand og forvaltning av varmerkeporteføljer til opphavsrettslige prinsippsaker i den digitale tidsalder. 

Vi huser noen av landets fremste eksperter innenfor alle fasetter av immaterialretten. Våre advokater gir klare, velfunderte og praktiske råd på et komplekst og krevende område.