Hopp til innhold

Immaterialrett

Den digitale tidsalderen kjennetegnes av globalisering og teknologisk innovasjon. Konkurransen og endringstakten i næringslivet øker. Parallelt stiger verdien av immaterielle rettigheter, og det blir viktigere å verne om dem. 

Beskyttelse av immaterielle rettigheter er en hjørnestein i internasjonal handel.

Thommessens advokater har i generasjoner vært sentrale i rådgivning og tvisteløsning innenfor immaterialretten i Norge. Vår erfaring og kompetanse strekker seg fra patentrettslig bistand og forvaltning av varmerkeporteføljer til opphavsrettslige prinsippsaker i den digitale tidsalder. 

Vi huser noen av landets fremste eksperter innenfor alle fasetter av immaterialretten. Våre advokater gir klare, velfunderte og praktiske råd på et komplekst og krevende område.

Våre eksperter jobber på tvers av lokasjoner. Ta en titt på en av våre andre lokasjoner for å finne en ekspert som kan hjelpe deg.