Hopp til innhold

Forsikring

Forsikring er samfunnets sikkerhetsnett. Forsikringer utjevner risiko nasjonalt og internasjonalt, og gir virksomheter nødvendig økonomisk beskyttelse. Våre advokater har vært juridiske rådgivere for forsikringsselskaper og deres kunder i mange tiår. 

Vi bistår forsikringsselskaper og forsikringstakere i alle bransjer. Klientene kommer ofte til oss for å få oversikt: oversikt over hva forsikringen faktisk dekker, hvilke rettigheter og plikter de har, og hvilke frister de må overholde for å få dekket det de har krav på. Vi bistår særlig i forbindelse med ulykker, men også ved kjøp og salg av virksomheter, i ansvarssaker og ved regresskrav fra og mellom forsikringsselskapene.

Våre advokater har betydelig erfaring innenfor forsikringsrettslig rådgiving, samt prosedyre for domstoler og voldgift.