Hopp til innhold

Fornybar energi

Våre advokater har vært rådgivere for den norske kraftbransjen helt siden de store vannkraftutbyggingene startet i forrige århundre. I dag er vi den største leverandøren av advokattjenester til fornybarselskapene i Norge. 

Som representanter for utbyggerne har vi vært med på å forme regelverket til våre klienters beste. Vi er stolte av å finne løsninger og viser vei også når dagens regelverk ikke er tilstrekkelig. 

I dag preges fornybarsektoren av lave kraftpriser og svært mange utbyggingsprosjekter innen nett og produksjon. Kapitalbehovet er stort. Vi følger utbyggingsprosjektene hele veien, og bistår med alt fra grunnerverv og konsesjoner via entreprise-, leveranse-, drifts- og vedlikeholdsavtaler, til fysiske og finansielle kraftkontrakter.

Prosjekterfaringen vår sikrer klientene robust finansiering og forutsigbare utbyggingsprosjekter. Slik realiserer vi fornybarselskapenes kommersielle mål uten unødige omveier.