Hopp til innhold

Fiskeri og havbruk

Norges rike fiskeressurser er et viktig internasjonalt bidrag for å forsyne en voksende befolkning. Sjømat er Norges største eksportnæring etter olje og gass. Vi bistår med å sikre klientenes verdier i en næring som er strengt regulert og som påvirkes sterkt av nasjonal og internasjonal politikk.

Våre advokater kjenner bransjen svært godt etter tiår som faste rådgivere innen fiskeri og havbruk. Med grunnlag i vår kommersielle og regulatoriske kjennskap til næringen bistår vi våre klienter innenfor alle forretningsjuridiske disipliner innenfor fiskeri- og havbrukssektoren.

Vi har lang erfaring med og spisskompetanse knyttet til kjøp og salg av selskaper, virksomhet og konsesjoner, børsnoteringer, finansiering, forhandlinger, kontrakter og reorganiseringer innenfor sektoren. Vi bistår også i spørsmål knyttet til offentlig regulering og i saker knyttet til alt fra lokalitetsklarering via samdriftsavtaler og vedtak, til lovgivnings- og forskriftsarbeid.

Våre advokater har også omfattende prosedyreerfaring fra saker vedrørende offentligrettslige og patentrettslige spørsmål som krever særlig innsikt i og erfaring fra bransjen.

Våre eksperter jobber på tvers av lokasjoner. Ta en titt på en av våre andre lokasjoner for å finne en ekspert som kan hjelpe deg.