Hopp til innhold

Finansregulatorisk

Finanskrisen utfordret tilliten til finansinstitusjoner og verdipapirforetak verden over. For å motvirke dette har myndighetene vedtatt omfattende tiltak som styrker den offentlige reguleringen av banker, verdipapirforetak og forsikringsselskaper. 

Det er få signaler om at reguleringen av finansmarkedene vil avta i tiden som kommer. 

Thommessen var et av de første advokatfirmaene som etablerte ”finansregulatorisk” som et eget kompetanseområde. Vi bistår med alle spørsmål knyttet til overholdelsen av regulatoriske krav: utforming av konsesjonssøknader, rådgivning om løpende virksomhet og bistand i forbindelse med tilsyn fra Finanstilsynet.

Våre advokater har bred praktisk erfaring både fra arbeid med lovgivning, rådgivning av store klienter innen finansbransjen og store konsesjonssaker. I tillegg har vi utstrakt erfaring med tilpasning til nye rammevilkår fra EU innenfor bank, forsikring, fondsforvaltning og verdipapirhandel.

Våre eksperter jobber på tvers av lokasjoner. Ta en titt på en av våre andre lokasjoner for å finne en ekspert som kan hjelpe deg.