Hopp til innhold

EU/EØS- og konkurranserett

EØS-avtalen ble undertegnet i 1992. Siden den gang har våre advokater hatt mange og betydelige oppdrag innenfor EU/EØS- og konkurranserett. Vi var med da lovverket skulle utformes og har prosedert en rekke prinsipielle saker – både for norske og internasjonale domstoler i EU og EFTA. 

Flere saker har satt markante spor i rettsutviklingen og har hatt stor økonomisk og kommersiell betydning for klientene våre. 

Vi har vært involvert i de fleste store sakene innenfor rettsområdet i Norge – fra komplekse fusjonssaker til mulige brudd på konkurransereglene. Vi har utstrakt erfaring med områdets fire grunnpilarer: konkurranserett, offentlige anskaffelser, statsstøtte og de såkalte ’fire friheter’.

Med dette som grunnlag bistår vi i transaksjoner, avtaleforhandlinger og annet kommersielt prosjektarbeid, i tvisteløsning samt i store etterforskningssaker.