Hopp til innhold

Compliance og gransking

De siste tiårene har flere alvorlige kriser rokket ved tilliten til næringslivet internasjonalt. Nasjonale og internasjonale myndigheters vilje og kompetanse til å regulere og sanksjonere næringslivet er blitt større. 

En naturlig konsekvens av dette er sterkere fokus på compliance. Compliance omfatter blant annet arbeid med antikorrupsjon, håndtering av sanksjoner og import- og eksportrestriksjoner, sikring av respekt for menneskerettigheter og etterlevelse av konkurranseregler. Vi har opparbeidet oss bred kompetanse og erfaring innenfor compliance.

Våre advokater bistår forebyggende med manualer, opplæring og strategi for risikohåndtering. Vi bistår ved myndighetskontroller fra blant annet Økokrim, konkurransemyndighetene og Datatilsynet. Videre har vi betydelig erfaring med å tilrettelegge for granskinger, samt å utføre interne og eksterne granskinger. Vi vet at det er avgjørende at granskinger i så liten grad som mulig rammer den daglige driften, og bruker vår erfaring til å sikre et avgrenset og presist mandat for granskingen.