Hopp til innhold

Arbeidsliv

Arbeidsrett er et komplekst rettsområde der økonomiske og menneskelige interesser henger tett sammen. Kunnskapssamfunnet medfører økt spesialisering innenfor arbeidslivet og øker avhengigheten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Den individualiserte arbeidstakeren er et faktum. 

Feiltrinn i behandlingen av ansatte kan føre til høye menneskelige og kommersielle kostnader. Tette menneskelige relasjoner gjør det krevende å holde hodet kaldt.

Vi hjelper våre klienter med å nå sine mål gjennom gode prosesser som ivaretar både arbeidsgiver og arbeidstaker. Våre advokater har betydelig erfaring innenfor hele fagfeltet, og gir klare og kommersielle råd. 

Våre advokater har bred prosedyreerfaring fra de alminnelige domstoler, arbeidsretten og voldgift.