Gjennom faglige og sosiale samlinger får studentene som blir tatt opp til programmet innsikt i forretningsadvokatrollen og livet som advokatfullmektig i Thommessen.

Gjennom ett år får deltagerne:

  • Seminarer med  faglig og sosialt fokus
  • Mentor
  • Trainee-opphold
  • Skriveplass

Vi lar alle som deltar på ThommessenAkademiet komme tett på oss for å se hvordan vi jobber. På den måten blir vi godt kjent, og kan finne ut om vi passer sammen. Blir du tatt opp til ThommessenAkademiet betyr det at vi er nysgjerrige på ditt potensial som forretningsadvokat.

Hvem kan søke?

ThommessenAkademiet er for studenter som skal begynne på 2. semester, 3. avdeling eller 1. semester, 4. avdeling.

Slik søker du

Neste opptak er juni 2017 med oppstart høsten 2017.

Du søker på ThommessenAkademiet ved å sende CV, attester, karakterutskrifter og søknadsbrev til HR-konsulent Anne Ida Østlie på e-post aio@thommessen.no. Merk søknaden med "ThommessenAkademiet".

Eventuelle spørsmål kan rettes til Anne Ida Østlie.