I likhet med traineeordningen er også ThommessenAkademiet en mulighet til å bli kjent med hvordan vi jobber. Mens traineeordningen strekker seg over fire intensive uker, er ThommessenAkademiet et program som går over ett år. Gjennom faglige og sosiale samlinger får du som student innsikt i forretningsadvokatrollen og jobben som advokatfullmektig i Thommessen.

Alle som deltar på ThommessenAkademiet kommer tett på oss for å se hvordan vi jobber. Blir du tatt opp til ThommessenAkademiet betyr det at vi er nysgjerrige på ditt potensial som forretningsadvokat.

Gjennom ett år får deltagerne:

  • Seminarer med  faglig og sosialt fokus
  • Mentor
  • Traineeopphold
  • Skriveplass

Hvem kan søke?

ThommessenAkademiet er for studenter som skal begynne på 2. semester 3. avdeling eller 1. semester 4. avdeling. Vi tar imot søknader fra studenter ved alle universitetene. Vi dekker reise og overnatting for de som kommer fra Bergen eller Tromsø.

Slik søker du

Trykk her for å søke på ThommessenAkademiet

Eventuelle spørsmål kan rettes til HR-konsulent Helene Nylende Sørlie


Les videre om Jobb med oss