Å jobbe i Thommessen er å samarbeide med de beste innenfor sine fagfelt – og det er å få jobbe med landets ledende virksomheter. Selskaper som dyrker innovasjon, kommersialiserer ideer, erobrer markeder og skaper arbeidsplasser. Men også de som møter utfordringer og må tenke nytt. Vi er med der utviklingen skjer, derfor må vi også besitte mer enn juridisk kompetanse. Forretningsjus handler ikke bare om lover og regler. Vi må forstå våre klienters forretningsmessige utfordringer. Det er dette som gjør forretningsjus så komplekst – og så utrolig interessant.

Vi er opptatt av mer enn juridisk kompetanse – vi skal forstå våre klienter, deres forretningsmessige utfordringer og mål. Thommessen ønsker å være næringslivets mest betrodde juridiske rådgiver. Våre råd skal være tydelige, velfunderte og praktiske. De springer derfor ut fra en bred forståelse av de faktorer som påvirker våre klienters interesser: De forretningsmessige, de samfunnsmessige, de politiske og de globale.

En unik forståelse krever et unikt samarbeid. Vi setter sammen team som utfyller hverandre og som jobber tett sammen med våre klienter. Vi lytter til innspill og deler kunnskap, slik at vi sammen forstår hele bildet. Deretter leverer vi de beste løsningene.

Hos oss får du mulighet til å sette deg inn i faglige problemstillinger, bransjer og virksomheter. Du blir oppfordret til å utfordre dine kollegaer, og kommer til å lære raskt sammen med dem.

Alle som jobber i Thommessen er blant de beste innenfor sine fagfelt. Vi er opptatt av læring, mestring og mening. Å ta vare på engasjementet og talentet i hver enkelt er nøkkelen til Thommessens suksess - i dag og i fremtiden.

Hver medarbeider skal få muligheten til å realisere sitt talent ved å samarbeide med pålitelige og entusiastiske kolleger som lytter til innspill, deler kunnskap og leverer løsningene våre klienter trenger.


Les videre om Jobb med oss