ThommessenFlow Finn folk
Trainee/Student // Oslo

Bærekrafttrainee | Thommessen og DNB

Bærekrafttrainee 08 cropped
Søk her
Søknadsfrist

Er du jusstudent med en interesse for bærekraft og finans?

Reisen mot en mer bærekraftig verden krever nyskapende løsninger som gir en rekke utfordrende juridiske problemstillinger, ikke minst for næringslivet. Derfor blir temaer knyttet til bærekraft stadig mer sentrale i arbeidshverdagen som forretningsadvokat.

Er du nysgjerrig på hvordan det er å arbeide med bærekraft i et stort forretningsadvokatfirma? Ønsker du samtidig å utforske livet som internadvokat i en ledende bank?

Som bærekrafttrainee vil du bli tildelt en dedikert mentor hos både Thommessen og DNB, som vil følge deg gjennom hele oppholdet. Mentorene vil gi deg faglig veiledning og støtte i konkrete arbeidsoppgaver, samtidig som de sørger for at du blir en integrert del av det sosiale miljøet.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter deg som er jusstudent ved et av landets universiteter og som har påbegynt tredje studieår nå eller senest i januar 2024. Vi ønsker at studieløpet ditt har integrert en master eller at du har blitt akseptert inn på en master i rettsvitenskap.

Du behøver absolutt ikke være en bærekraftekspert, men vi ønsker oss deg som er interessert, motivert og som liker nye utfordringer.

Hva kan en bærekrafttrainee forvente?

Hos Thommessen
Hos Thommessen får du en mentor som jobber tett med bærekraft og klimarisiko, og som vil følge deg tett gjennom hele oppholdet og veilede deg i jobben du gjør. En helt sentral del av regelverksutviklingen innen bærekraft skjer på finansområdet, og du vil derfor i utgangspunktet bli del av vår finansregulatoriske avdeling.

Ettersom bærekraftarbeidet i Thommessen foregår på tvers av avdelinger, vil likevel oppgavene du får ta for seg hele spekteret av hva en forretningsadvokat innen bærekraft og klimarisiko jobber med. Problemstillingene er mange: Hva må selskaper si om sitt bærekraftarbeid? Hva kan de si og hva kan de ikke si? Hva er konsekvensene for selskaper som driver grønnvasking? Og når er egentlig en investering "bærekraftig"?

I løpet av oppholdet vil du også få innblikk i andre sider ved hverdagen som advokat, blant annet ved å få delta i forhandlinger og klientmøter. I tillegg vil du bli invitert på kurs, seminarer og sosiale arrangementer i perioden.

Hos DNB
Hos DNB-advokatene vil du være en del av miljøet i seksjonen Bærekraft og anti-hvitvasking. Du vil få tildelt en fadder fra samme seksjon som vil følge deg tett gjennom hele oppholdet.

Som Norges største finanskonsern har DNB stor påvirkningskraft på den bærekraftige omstillingen i Norge og enkelte internasjonale industrier. Hos DNB-advokatene vil du få et innblikk i hvordan DNB som långiver og rådgiver bidrar i det grønne skifte. Hvordan kan DNB motivere kundene til å legge om driften og foreta nødvendige investeringer for å nå klimamålene? Hvordan påvirker strømmen av nye lovkrav måten DNB jobber på? Hvordan påvirker risikoen for grønnvasking og nye regler markedsføringen av DNBs strategiske ambisjoner og grønn låneprodukter?

DNB-advokatene jobber tett sammen med flere kompetansemiljøer i selskapet, som bærekraft og næringspolitikk, kommunikasjon og ulike forretningsområder. I løpet av oppholdet vil du også få muligheten til å møte og bli kjent med noen av DNBs interne oppdragsgivere, og delta i løpende prosjekter sammen med advokatene fra DNB-advokatene. Du vil også få anledning til å delta på interne seminarer og sosiale arrangementer i perioden.

Arbeidssted
Thommessen og DNB sine kontorer i Oslo.

Lengde på oppholdet
Fem uker hos Thommessen og fem uker hos DNB som gjennomføres i løpet av ett år. Vi avtaler nærmere hva som kan passe best for deg.

Lurer du på hvordan det er å jobbe med bærekraftig finans i Thommessen og i DNB? Bli bedre kjent med Eyolf Aarø (Thommessen) og Sveinung Ueland (DNB) i videoene under.

Kontaktperson