ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Webinar | Blå uke: Økt patentering innen akvakultur - hva betyr det for din virksomhet?

Den betydelige teknologiutviklingen innen akvakulturbransjen har medført økt patentering av teknologi som er viktig for bransjen, og også økt fokus på annen rettighetsbeskyttelse. Det har de senere årene vært flere store rettssaker knyttet til akvakulturteknologi, særlig fôr- og merdteknologi. Camilla Vislie og Magnus Hauge Greaker har bred erfaring med å bistå klienter innenfor akvakulturbransjen med teknologirelaterte tvister og rådgivning.

I dette webinaret gjennomgår Camilla og Magnus hvilken betydning utviklingen med økt patentering og rettighetsbeskyttelse har både for virksomheter som utvikler teknologi og for virksomheter som bruker teknologi, inkludert hvordan virksomheter bør forholde seg for å beskytte egen teknologi og unngå å krenke andres patenter og andre rettigheter.

***

Våre webinarer er kun en informasjonstjeneste fra Thommessen og er ikke ment å erstatte juridisk rådgivning. Deltakerne bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid søke profesjonell juridisk bistand. Thommessen tar intet ansvar for informasjon i webinarer som skulle vise seg å være unøyaktig, mangelfull eller uriktig. Vær oppmerksom på dato for innspilling av webinaret dersom du ser det som opptak.

Foredragsholdere

 • Camilla Vislie, Partner Advokat (H)

  Camilla leder Thommessens avdeling for immaterial-og markedsføringsrett. Hun arbeider med immaterialrettslig rådgivning og tvisteløsning innenfor life science og andre teknologidrevne bransjer, og med opphavsrett, medie- og markedsføringsrett. Hun har publisert en rekke artikler og holder ofte foredrag om patent- varemerke- og opphavsrettslige spørsmål. Camilla har hatt møterett for Høyesterett siden 2018.

  'Camilla (...) stands out as one of the best IP litigation lawyers in Norway‘' - Legal500 (2022)

  'You know she has you covered and thinks about every aspect of the case.' - Chambers & Partners (2022)

  "Analytical and super-experienced” (...) A stand-out litigator in cross-border technology, media and life sciences disputes (World Trademark Review 2022)

 • Magnus Hauge Greaker, Partner Advokat

  Magnus jobber med tvister og rådgivning knyttet til patenter, varemerker, opphavsrett og forretningshemmeligheter for klienter innenfor life sciences, olje- og oljeservice-bransjen, akvakultur og annen teknologi. Magnus har også bred erfaring innenfor markedsføringsrett, legemiddelregulatoriske spørsmål og forvaltningsrett.