ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Webinar | Ti tips: Hvordan unngå og håndtere konflikter i IT-prosjekter

Ti tips: Hvordan unngå og håndtere konflikter i IT-prosjekter

Den siste tiden har vi sett en klar tendens til økning i antall konflikter i IT-prosjekter, og konfliktene ender stadig oftere i rettsapparatet. Dette skyldes trolig en kombinasjon av et rekordhøyt antall prosjekter som følge av økt digitalisering i samfunnet, økt kompleksitet i prosjektene og en rekke nye og kanskje mindre erfarne aktører. I dette webinaret gir vi deg ti tips til hvordan unngå konflikter, og hvordan du kan håndtere dem dersom de likevel skulle oppstå.

Webinaret retter seg både mot leverandører og oppdragsgivere. Espen og Eirik tar for seg:

  • Hvorfor oppstår konfliktene? Hva er de vanligste årsakene etter vår erfaring?
  • Fem praktiske tips: Hva skjer når konflikten oppstår? Hva bør man ha gjort før man kommer dit, og hvordan skal situasjonen håndteres når den oppstår?
  • Fem praktiske tips: Hvordan unngå konflikter? Det er flere ulike grep man kan ta for å unngå konflikt, og dette starter allerede ved utarbeidelse av kontrakten.

Foredragsholdere

  • Espen A Werring, Partner

    Espen benyttes som rådgiver når virksomheter skal utarbeide og implementere sine virksomhetskritiske digitaliseringsstrategier. Han bistår typisk de største virksomhetene i privat sektor med deres anskaffelser av tjenester knyttet til utvikling, transformasjon, forvaltning og drift av virksomhetskritiske IT og forretningsprosesser. Han er rangert som en av Norges ledende advokater innenfor dette området – blant annet i Finansavisens årlige Advokatundersøkelse og av internasjonale ratingbyråer.

  • Eirik W Raanes, Partner

    Eirik arbeider hovedsaklig med tvisteløsning med hovedvekt på immaterialrett, kontrakts- og erstatningsrett. Han representerer regelmessig store norske og utenlandske virksomheter for de ordinære domstolene og i voldgift.