ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Webinar | Kort sagt: Oppfølging av bærekraftskrav i offentlige anskaffelser

GETTYIMAGES 953742090 FORSTØRRELSESGLASS
Påmelding
- , Online

Vi inviterer til et kort og effektivt lunsjwebinar om oppfølging av bærekraftskrav i offentlige anskaffelser.

De siste årene har det vært et stort politisk og bransjeorientert fokus på å inkorporere miljøhensyn og andre bærekraftsmålsetninger i offentlige anskaffelser. Hvordan miljø og bærekraft skal inkorporeres i den enkelte anskaffelse har i hovedsak vært opp til oppdragsgiverne selv. Et spørsmål som har aktualisert seg den siste tiden er imidlertid om miljø og bærekraft blir fulgt opp i tråd med intensjonen, eller om dette i praksis blir såkalte "sovende" krav i kontraktene, uten en reell verdi.

Dette skal vi ta opp som tema i denne versjonen av Thommessens "Kort sagt", og gi noen råd om hvordan miljø og bærekraft kan inkorporeres på en måte som sikrer oppfølging, uten at det blir for ressurskrevende.

Foredraget er særlig rettet mot oppdragsgivere som gjennomfører offentlige anskaffelser, men er også egnet for leverandører som ønsker å lære mer om bærekraft i anskaffelsesprosesser.

Kompetanseområde

Foredragsholdere

  • Wenche Sædal, Senioradvokat

    Wenche har mange års erfaring innen konkurranserett, compliance, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett. Hun har vært involvert i en rekke konkurranserettslige etterforskningssaker og større fusjoner/oppkjøp, både nasjonalt og internasjonalt. Wenche var ansatt i Konkurransetilsynet før hun begynte i Thommessen. Hun har også betydelig erfaring med compliance-arbeid, herunder utarbeidelse og implementering av compliance-program i bedrifter og gjennomføring av self cleaning. Hun bistår både oppdragsgivere og leverandører med anskaffelsesrettslige spørsmål, og har særlig erfaring med anskaffelser innenfor kollektivtransportsektoren (buss, ferge, jernbane, hurtigbåt mv.), bygge- og anleggssektoren, samt forsyningssektorene (nett, varme mv.). Wenche er en del av Thommessens faggruppe for bærekraft, og rådgir både oppdragsgivere og leverandører om bærekraftige leveranser.

  • Åse Rieber-Mohn, Fast advokat

    Åse jobber hovedsakelig med offentlige anskaffelser og konkurranserett, samt andre EU/EØS-rettslige problemstillinger. Åse har erfaring med gjennomføring av en rekke anskaffelsesprosesser og store prosjekter i offentlig sektor.