ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Webinar | Oppdateringer i selskapsretten - særskilt innrettet mot internjurister i Rogaland

Webinar | Oppdateringer i selskapsretten

I dette webinaret gjennomgår Thommessens senioradvokat Nanette Arvesen lovendringer og oppdateringer på selskapsrettens område i 2020, herunder de midlertidige korona-reglene for avholdelse av generalforsamling.

Opptaket fra dette webinaret vil være tilgjengelig til og med 7. juni 2021.

Foredragsholdere

  • Nanette Arvesen, Senioradvokat

    Nanette bistår norske og internasjonale aktører med børsnoteringer og kapitalmarkedstransaksjoner, samt fusjoner og oppkjøp, og yter løpende rådgivning innenfor selskapsrett og børs- og verdipapirrett. Nanette jobber i tillegg med tvister knyttet til profesjonsansvar og selskapsrett.

  • Thomas Abrahamsen, Partner

    Thomas bistår klienter innenfor olje og gass, oljeservice, teknologi, industri, private equity og meglerhus med transaksjoner, prosjekter og kontrakter, primært rettet mot energi- og teknologisektoren. Han har bred M&A erfaring (selskapstransaksjoner, salg av virksomhet/innmat, kapitalinnhenting og restruktureringer) og har særlig kompetanse på E&P transaksjoner (oljeselskaper og lisensandeler på sokkelen) og transaksjoner som involverer teknologiselskaper. Thomas har vært rangert i internasjonale kåringer innenfor corporate og olje og gass i en årrekke.