ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Webinar | Kort sagt: Siste nytt om EUs taksonomi

Et kort og effektiv webinar som gir deg en oppdatering på siste nytt om EUs taksonomi

Etter lang ventetid og mye diskusjon, publiserte EU-kommisjonen 21. april omsider første "pakke" med tekniske screeningkriterier for hva som er bærekraftige økonomiske aktiviteter under EUs taksonomiforordning. Samtidig foreslo Kommisjonen endringer i tilstøtende regler for bedrifters rapportering om bærekraftsforhold. Forslaget kan på sikt kan bety at taksonomiens screeningkriterier blir direkte relevant for langt flere bedrifter.

I dette webinaret går Thommessen-partner Tore Mydske igjennom siste nytt om EUs taksonomi, og hva dette betyr for deg og din virksomhet.

Foredragsholdere

  • Tore Mydske, Partner

    Tore bistår regulerte foretak med finansregulatoriske spørsmål, herunder med utarbeidelse av konsesjonssøknader og rådgivning om rammevilkår. Han bistår også i transaksjoner som involverer regulert virksomhet. Tore er ranket som "Band 1" i Chambers & Partners og "Highly regarded" i IFLR1000 innen finansregulatoriske spørsmål, og anses som en av landets ledende fagpersoner på området. Klientene omfatter banker, forsikringsselskaper, verdipapirforetak og fondsselskaper. Tore leder Thommessens kompetanseområde for finansregulatoriske spørsmål.

    Tore Mydske begynte i Thommessen i 2008. Han kom da fra stillingen som avdelingsdirektør i Finansdepartementet, hvor han var leder av juridisk seksjon i finansmarkedsavdelingen. Han har også arbeidet som ambassaderåd for finansielle og økonomiske saker ved Norges ambassade i Washington DC.