ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Webinar | Kapitalmarkeder og finansiering mot maritime næringer – med fokus på det grønne skiftet

Småbåt på havet
Påmelding
- , Online

Næringslivet i Norge har mye aktivitet inn mot shipping, offshore og akvakultur. Thommessen dekker hele Vestlandet gjennom sine kontorer i Stavanger og Bergen. I lys av dette ønsker Fosnavåg Shippingklubb, Maritim Forening Søre Sunnmøre og Thommessen å invitere til webinar med fokus på det grønne skiftet.

Den røde tråden i webinaret er de endringsprosessene som pågår og som skaper spennende forretningsmuligheter. Den nye Klimaplanen legger viktige føringer for CO2 prising og andre grep vi kan forvente fra myndighetene. EU sin taksonomi vil være viktig fremover og vil påvirke også maritime næringer. Vi ser at kapitalmarkedet brukes aktivt til å finansiere spennende selskaper, også i en nokså tidlig fase. Olje- og oljeserviceselskapene arbeider med å omstille sin drift til å være mer bærekraftig. Dette påvirker kontrakter og prosjekter "på bakken" på Vestlandet. Innenfor akvakulturnæringen er det rekordhøyt aktivitetsnivå og store prosjekter som planlegges og som trenger kapital.

Vi inviterer til et tettpakket og effektivt webinar hvor vi vil dekke følgende tema:

Hatch Blue | Muligheter for bedrifter på Vestlandet // Partner Rune Ulriksen Steinsland, Thommessen Bergen og Tanja Hoel, Head of Hatch Innovation Services & Innovation Manager, Hatch Blue

Euronext Growth-noteringer | Hva er alternativene og hvordan er prosessen? // Partner Jan Brudvik, Thommessen Bergen

EUs taksonomi – den nye Klimaplanen – fokus på ESG i kapitalmarkedene | Hvordan kan vi forvente at oljeselskapene tilpasser seg? // Partner Thomas Abrahamsen, Thommessen Stavanger

Nyheter innen beskatning i maritime næringer | Klimaplanen, valgåret 2021 og hvilke trender gjør seg gjeldende fremover? // Partner Espen Ommedal og Senioradvokat Marianne Brynjulfsen Overaa, Thommessen Bergen

Tid // Tirsdag 2. februar, klokken 11.30-13.00
Sted // Online, webinaret er gratis. Ingen programvare er nødvendig og følgende nettlesere kan brukes til webinaret: Chrome, Firefox og Safari. Ved problemer forsøk pålogging fra 4G på mobil.

Kompetanseområde

Foredragsholdere

 • Rune Ulriksen Steinsland, Partner

  Rune er tilknyttet vår transaksjonsavdeling, og arbeider med kontraktsrettslige og selskapsrettslige spørsmål. Han bistår norske og internasjonale klienter innen blant annet kjøp og salg av virksomheter, kapitalmarkedstransaksjoner og andre selskapsmessige omstruktureringer. Rune har særlig erfaring fra skipsfart, fisk- og havbruksnæringene, samt teknologidrevne prosjekt og transaksjoner innen et bredt spekter av industrier.

 • Jan Brudvik, Partner

  Jan arbeider primært med M&A og kapitalmarkedstransaksjoner, og er involvert i så vel større som mindre transaksjoner. I tillegg yter han kontraktsrettslig rådgivning til norske og utenlandske klienter innen finansiering, skipsbygging og oil service. Jan gir også råd knyttet til selskapsrettslige spørsmål.

 • Thomas Abrahamsen, Partner

  Thomas bistår klienter innenfor olje og gass, oljeservice, teknologi, industri, private equity og meglerhus med transaksjoner, prosjekter og kontrakter, primært rettet mot energi- og teknologisektoren. Han har bred M&A erfaring (selskapstransaksjoner, salg av virksomhet/innmat, kapitalinnhenting og restruktureringer) og har særlig kompetanse på E&P transaksjoner (oljeselskaper og lisensandeler på sokkelen) og transaksjoner som involverer teknologiselskaper. Thomas har vært rangert i internasjonale kåringer innenfor corporate og olje og gass i en årrekke.

 • Espen Ommedal, Partner

  Espen Ommedal er partner i Thommessen og arbeider i avdeling for skatt og transaksjon. Han har mange års erfaring med rådgivningsarbeid innenfor norsk og internasjonal skatterett, selskapsrett og alminnelig forretningsjus overfor store nasjonale og internasjonale selskaper samt dets eiere. Espen har videre en sterk bransjespesialisering overfor tradisjonell og offshore shipping samt oljeservice. Han har vært involvert i en rekke transaksjoner, inklusive større globale relokaliseringer, restruktureringer, generasjonsskifter, større fusjoner/oppkjøp – både nasjonalt og internasjonalt. Videre bistår Espen en rekke internasjonale PE hus. Espen har prosedert profilerte saker på alle nivå i det nasjonale rettssystemet, samt EFTA-domstolen.

 • Marianne Brynjulfsen Overaa, Senioradvokat

  Marianne arbeider hovedsakelig med skatterettslige spørsmål av nasjonal og internasjonal karakter, og selskapsrett. Hun rådgir klienter i forbindelse med transaksjoner og restruktureringer, og bistår også med skattererettslig rådgivning innen rederibeskatning. Marianne arbeider forøvrig med generell skatterådgivning og klagesaker.

 • Bilde av Tanja Hoel, Head of Hatch Innovation Services & Innovation Manager, Hatch Blue

  Tanja Hoel, Head of Hatch Innovation Services & Innovation Manager, Hatch Blue

  Tanja har over 20 års erfaring i Sjømatnæringen. Hun har vært med å bygget opp National Centres of Excellence, The Seafood Innovation Cluster med flere av Norges største sjømatselskaper. Hun har etablert flere kapital og vekst programmer for sjømatnæringen. Tanja er idag ansatt som Manager i Hatch, et internasjonalt investeringsselskap i havbruksnæringen. Her har hun ansvar for å hjelpe selskaper og investorer med investeringer i havbrukssektoren. Tanja er også styreleder i Brønnbåt Foreningen.