ThommessenFlow Finn folk
Klienter

Webinar | Hvordan vinne offentlige anbud?

Praktisk tilnærming til hvordan leverandører i offentlige anskaffelser kan utarbeide gode tilbud

Sitter du tidvis med følelsen av å tilby høyere kvalitet enn dine konkurrenter, men likevel ikke nå opp i konkurransen om offentlige kontrakter? I dette webinaret får du presentert en praktisk tilnærming til hvordan leverandører i offentlige anskaffelser kan utarbeide gode tilbud, og dermed øke vinnersjansene i konkurransene man deltar i.

Utarbeidelsen av tilbud i offentlige anbudskonkurranser er ofte en krevende jobb, som kan ende resultatløst. Det finnes både fallgruver hva gjelder risiko for avvisning, i tillegg til at det kan være vanskelig å få vist hva man kan og er god for gjennom besvarelse av tildelingskriteriene.

I dette webinaret ser Wenche og Åse nærmere på ulike tips til hvordan man skriver gode tilbud i offentlige anbudskonkurranser, og hvordan man kan skille seg ut og øke egne vinnersjanser i konkurranse med andre.

Webinaret er relevant for leverandører som deltar i offentlige anbudskonkurranser, men også for leverandører som inngir tilbud i private anbudskonkurranser.

Foredragsholdere

  • Wenche Sædal, Senioradvokat

    Wenche har mange års erfaring innen konkurranserett, compliance, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett. Hun har vært involvert i en rekke konkurranserettslige etterforskningssaker og større fusjoner/oppkjøp, både nasjonalt og internasjonalt. Wenche var ansatt i Konkurransetilsynet før hun begynte i Thommessen. Hun har også betydelig erfaring med compliance-arbeid, herunder utarbeidelse og implementering av compliance-program i bedrifter og gjennomføring av self cleaning. Hun bistår både oppdragsgivere og leverandører med anskaffelsesrettslige spørsmål, og har særlig erfaring med anskaffelser innenfor kollektivtransportsektoren (buss, ferge, jernbane, hurtigbåt mv.), bygge- og anleggssektoren, samt forsyningssektorene (nett, varme mv.). Wenche er en del av Thommessens faggruppe for bærekraft, og rådgir både oppdragsgivere og leverandører om bærekraftige leveranser.

  • Åse Rieber-Mohn, Fast advokat

    Åse jobber hovedsakelig med offentlige anskaffelser og konkurranserett, samt andre EU/EØS-rettslige problemstillinger. Åse har erfaring med gjennomføring av en rekke anskaffelsesprosesser og store prosjekter i offentlig sektor.