ThommessenFlow Finn folk
-
Studenter

Webinar: Eksamensrettet metodekurs

05 Metodekurs
Påmelding
- , Hjemme

Vi inviterer til eksamensrettet metodekurs mandag 9. november klokken 14.00.

Webinaret vil gi en praktisk fremstilling av juridisk metode med fokus på oppgaveteknikk, rettslig argumentasjon og formidling av juss. Gjennom bruk av eksempler fra kontraktsrettens område vil du få tips til hvordan du kan bygge opp en praktikumsoppgave samt nyttige skrivetips til eksamen.

Webinaret er særlig rettet mot studenter på 1. avdeling og alle som vil lære mer om juridisk metode og oppgaveteknikk. Du får mulighet til å stille spørsmål til foredragsholderne via en chat i webinar-rommet.

Varighet: 45-60 minutter.

Webinaret holdes av senioradvokat Henrik Møinichen, senioradvokat Ole Christoffer Ellingsen og advokatfullmektig Ingrid Skjelmo. Henrik, Ole Christoffer og Ingrid har god kompetanse innen praktisk anvendelse og formidling av juridisk metode, samt erfaring fra studieveiledning, sensoroppdrag, foredrag og prosedyre.

NB! Følgende nettlesere støttes i webinar-rommet: Edge, Chrome, Firefox og Safari.

Foredragsholdere

  • Ingrid Skjelmo, Advokatfullmektig

    Ingrid bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning, tvisteløsning og transaksjoner relatert til shipping. Ingrid er også medlem av Thommessens traineeutvalg.

  • Henrik Møinichen, Senioradvokat

    Henrik har flere års erfaring med kontraktsforhandlinger, transaksjoner og tvisteløsning innen shipping, olje og gass og oljeservice. I den siste tiden har han jobbet mye med skipsbygging, større utbyggingsprosjekter offshore og flere større tvistesaker knyttet til certepartier, lasteskader og havarier. Han har også jobbet mye med utarbeidelse og forhandlinger av mange ulike leverandørkontakter innen shipping/oljeservice. Henrik bistår også med entrepriserettslige problemstillinger.

  • Ole Christoffer Ellingsen, Senioradvokat

    Ole Christoffer jobber spesielt med vassdrags- og energirettslige, eiendomsrettslige, ekspropriasjonsrettslige og miljørettslige problemstillinger for aktører i energi- og eiendomsbransjen, samt for andre infrastrukturaktører som fiberselskaper og datasentre. Ole Christoffer har omfattende erfaring med saker knyttet til fremføringsrettigheter for kritisk infrastruktur, særlig fra ekspropriasjons- og skjønnssaker, samt i forbindelse med løpende rådgivning knyttet til rammebetingelser for eksisterende infrastruktur. Ole Christoffer var vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo før han begynte i Thommessen etter å skrevet avhandling innenfor miljørettsfeltet.