ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Webinar | Blå uke: Nye krav og regler for skipsfartsnæringen - hva betyr det for din virksomhet?

Det er ingen tvil om at skipsfartsnæringen gjennom teknologiutvikling i kombinasjon med nytt og strengere regelverk vil bli mer bærekraftig i årene som kommer. Som aktør i maritim sektor er det viktig å tenke langsiktig og tilpasse driften til nye krav og forventninger.

I dette webinaret får du en oppdatering på følgende sentrale regelverk for næringen:

  • Status for IMO-reglene om EEDI (Energy Efficiency Design Index), EEXI (Energy Efficiency Existing Ship Index), og CII (Carbon Intensity Indicator)
  • EUs kvotehandelssystem og utvidelsen til å også inkludere utslipp fra skipsfart
  • EUs forslag om å innføre grenser for innholdet av klimagasser i maritimt drivstoff (FuelEU Maritime) og avvikling av skattefordeler for maritimt drivstoff (Energy Taxation Directive)

***

Våre webinarer er kun en informasjonstjeneste fra Thommessen og er ikke ment å erstatte juridisk rådgivning. Deltakerne bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid søke profesjonell juridisk bistand. Thommessen tar intet ansvar for informasjon i webinarer som skulle vise seg å være unøyaktig, mangelfull eller uriktig. Vær oppmerksom på dato for innspilling av webinaret dersom du ser det som opptak.

Foredragsholdere

  • Henrik Hagberg, Partner Advokat

    Henrik har bred erfaring med både transaksjonsarbeid og tvisteløsning innenfor hele shipping- og offshore-segmentet, blant annet i forbindelse med skipsbygging og konstruksjon av offshore-enheter, kjøp, salg og finansiering av skip og rigger, herunder prosjektfinansiering, havariarbeid og etterforskning av sjøulykker samt sjø- og energiforsikring. Henrik har vært involvert i flere av de større havariene i Norge de siste 10 årene. Henrik har også erfaring fra den norske olje og gassektoren, spesielt knyttet til norsk gasseksport.