ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Webinar | Blå uke: Rettslig rammeverk for veien mot en karbonnøytral norsk sokkel

For å oppfylle Norges internasjonale forpliktelser i henhold til Parisavtalen, er det avgjørende å styre virksomhetene på norsk sokkel mot mer karbonnøytrale løsninger.

I dette webinaret ser Ole Christoffer Ellingsen og June Snemyr på det rettslige rammeverket for enkelte av virkemidlene som oftest nevnes når det gjelder overgang til en karbonnøytral sokkel; utbygging av havvind, elektrifisering og karbonfangst- og lagring (CCS). Hvordan reguleres de ulike virkemidlene per i dag? Er det tilrettelagt for en effektiv overgang til en mer karbonnøytral olje- og gassvirksomhet i årene som kommer?

***

Våre webinarer er kun en informasjonstjeneste fra Thommessen og er ikke ment å erstatte juridisk rådgivning. Deltakerne bør ikke basere seg utelukkende på denne informasjonen, men alltid søke profesjonell juridisk bistand. Thommessen tar intet ansvar for informasjon i webinarer som skulle vise seg å være unøyaktig, mangelfull eller uriktig. Vær oppmerksom på dato for innspilling av webinaret dersom du ser det som opptak.

Foredragsholdere

 • June Snemyr, Partner Advokat

  June Snemyr er rådgiver for en rekke aktører innen tradisjonell olje- og gassindustri, fornybar og alternative energiformer. Hun bistår klienter med energi- og infrastrukturprosjekter, regulatoriske spørsmål, transaksjoner og annen juridisk rådgivning i kommersielle forhandlinger.

  June har særlig erfaring med offshore elektrifiseringsprosjekter, CCS prosjekter, avtaler om tredjepartstilknytning til eksisterende infrastruktur, olje-og gass relaterte transaksjoner, spørsmål under samarbeidsavtalen samt infrastruktur og salgsavtaler for olje og gass. Hun har videre et spesielt fokus på nye energiformer og bistår aktører i forbindelse med utvikling av havvindprosjekter, batteriproduksjon og hydrogenprosjekter.

  Etter nesten fem år som internadvokat i TotalEnergies har June inngående bransjekunnskap og ikke minst en praktisk tilnærming i oppdragsutførelsen.

 • Ole Christoffer Ellingsen, Partner Advokat

  Ole Christoffer bistår med løpende rådgivning, tvisteløsning og transaksjoner innenfor følgende områder:

  Fornybar energi og infrastruktur
  - energikonsern,
  - strømnettselskaper,
  - vannkraftprodusenter,
  - vindkraftprodusenter,
  - fjernvarmeselskaper,
  - fiberselskaper.

  Kraftkrevende industri
  - aluminiumsprodusenter,
  - datasentre,
  - hydrogenfabrikker,
  - batterifabrikker.

  Næringseiendom
  - boligutvikling,
  - næringslokaler,
  - logistikkeiendommer mv.

  Ole Christoffer har i tillegg omfattende erfaring med saker knyttet til fremføringsrettigheter for kritisk infrastruktur, særlig fra ekspropriasjons- og skjønnssaker, samt i forbindelse med løpende rådgivning knyttet til rammebetingelser for eksisterende infrastruktur. Ole Christoffer var vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo før han begynte i Thommessen etter å skrevet avhandling innenfor miljørettsfeltet.