ThommessenFlow Finn folk
For Klienter

Thommessen | Blå uke

Norge er en av verdens ledende havnasjoner. Hver eneste dag vier tusenvis av nordmenn arbeidstiden sin til de havbaserte næringene, enten det er olje og gass, maritim eller sjømat. Under Blå uke kan du delta på webinarer om forutsetninger for videre og bærekraftig vekst til havs, og hvilke regelverk og initiativer som blir avgjørende for næringene i tiden som kommer.

Storm

Fem webinarer med havet i fokus

I løpet av uken skal vi se nærmere på følgende temaer; økt patentering innen akvakultur, nye regler for skipsfartsnæringen, rettslig rammeverk for veien mot en karbonnøytral norsk sokkel, karbontransport og -lagring og vekstmuligheter i norsk havbruksnæring. I kalenderen under kan du finne fullstendig agenda og melde deg på relevante webinarer. Velkommen!

Eventer

Ledende samarbeidspartner for sjømatnæringen

Thommessens sjømat-team består av over 20 dedikerte medarbeidere på tvers av flere juridiske fagområder, med ledende ekspertise innen sjømatnæringens verdikjeder. Sammen jobber vi for å sikre klientenes interesser og bidra til verdiskapning i en næring som er strengt regulert og som påvirkes sterkt av nasjonal og internasjonal politikk. Her kan du bli bedre kjent med teamet og hvordan vi bistår sjømatnæringen med alt fra regulatoriske spørsmål, konsesjoner og tillatelser, kontrakter, konstruksjonsprosjekter, tvister og patentrettslige spørsmål til oppkjøp, omstrukturering, generasjonsskifte, sammenslåinger, børsnoteringer og finansiering.

Bli kjent med sjømat-teamet
Team sjømat

Aktuelt

Foredragsholdere