ThommessenFlow Finn folk
For Klienter

Grønn uke

Som rådgivere for norsk næringsliv ønsker vi å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger. Under Grønn uke serverer vi deg hver dag ett webinar med bærekraft i fokus. På denne siden kan du se webinarene i opptak og lese relevante artikler om bærekraft.

Bilvei langs kysten

Et velfungerende næringsliv er et bærekraftig næringsliv

- Skal vi lykkes med å nå FN's bærekraftsmål og målene i Paris-avtalen, må næringslivet spille en aktiv rolle. Og vi må sette opp farten, forteller Sverre Tyrhaug, Managing Partner, i videoen under.

Eventer

Bærekraft i Thommessen

I Thommessen jobber vi sammen med klientene våre for å bidra til at næringslivet utvikler og velger gode og bærekraftige løsninger. På våre bærekraftssider har vi samlet våre ressurser innen bærekraft og klimarisiko for å hjelpe deg til å nå dine mål. Besøk gjerne vår Sustainability Database med oversikt over initiativer og regelverk, eller se nærmere på hvilke produkter og tjenester vi kan tilby.

Les mer her
Skog

Aktuelt

Foredragsholdere