ThommessenFlow Finn folk
For Klienter

Thommessen | Blå uke vol. II

Norge er en av verdens ledende havnasjoner. Hver eneste dag vier tusenvis av nordmenn arbeidstiden sin til de havbaserte næringene, enten det er olje og gass, maritim eller sjømat. Under Blå uke kan du delta på seminarer om forutsetninger for videre og bærekraftig vekst til havs, og hvilke regelverk og initiativer som blir avgjørende for næringene i tiden som kommer.

Bølge Blå uke

Tre seminarer med havet i fokus

21.–23. mars skal vi se nærmere på følgende temaer sammen med dyktige foredragsholdere: prosjektfinansiering av havvind, utsiktene for landbasert oppdrettsvirksomhet i Norge og de rettslige rammene for havbunnsmineralnæringen.

De to førstnevnte arrangeres i våre lokaler i henholdsvis Stavanger og Bergen, og blir også mulig å få med seg digitalt. Seminaret om havbunnsmineraler gjennomføres digitalt.

I kalenderen under kan du finne fullstendig agenda og melde deg på seminarene du ønsker. Velkommen!

Ledende samarbeidspartner for sjømatnæringen

Thommessens sjømat-team består av over 30 dedikerte medarbeidere på tvers av flere juridiske fagområder, med ledende ekspertise innen sjømatnæringens verdikjeder. Sammen jobber vi for å sikre klientenes interesser og bidra til verdiskapning i en næring som er strengt regulert og som påvirkes sterkt av nasjonal og internasjonal politikk. Her kan du bli bedre kjent med teamet og hvordan vi bistår sjømatnæringen med alt fra regulatoriske spørsmål, konsesjoner og tillatelser, kontrakter, konstruksjonsprosjekter, tvister og patentrettslige spørsmål til oppkjøp, omstrukturering, generasjonsskifte, sammenslåinger, børsnoteringer og finansiering.

Bli kjent med sjømat-teamet
Team sjømat

Aktuelt

Foredragsholdere