ThommessenFlow Finn folk
-
Studenter

Studentfrokost | Bærekraft og grunnlovsvern: Kan grunnrenteskatten på havbruk være i strid med Grunnloven?

GETTYIMAGES 1131621210
Pris
Gratis
- , Thommessen, Vestre Strømkaien 7, Bergen

Regjeringen har foreslått å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Selv om forslaget ennå ikke er ferdig utredet har regjeringen varslet at den skal tre i kraft fra 1. januar 2023.

Thommessen mener at innføringen av "lakseskatten" vil kunne ha tilbakevirkende kraft i strid med Grunnloven. Med grunnlag i vårt arbeid for å hegne om rettigheter og rettssikkerhet for næringslivet, og som ledd i vårt samfunnsansvar, har Thommessen derfor inngitt høringsuttalelse til regjeringens forslag.

Norge er verdens største eksportør av laks og ørret fra oppdrett, den kanskje mest bærekraftige måten å produsere animalske proteiner på til menneskelig konsum. "Lakseskatten" kan få store konsekvenser for matproduksjonen langs kysten. Mens næringen venter på regjeringen, er investeringer på NOK 40 milliarder lagt på is.

Når vi inviterer til Blå frokost for jusstudenter får du høre mer om følgende:

  • Hva er grunnrenteskatt, og hvilke konsekvenser kan den ha for havbruksnæringen?
  • På hvilken måte kan grunnrenteskatten være i strid med Grunnloven?
  • Hva er videre prosess når vi mener at innføringen av en ny skatt kan være i strid med Grunnloven?

Fra kl. 08.30–09.00 vil det bli servert enkelt frokost. Foredraget går fra kl. 09.00–10.00.
Dersom du ikke har anledning til å delta fysisk, kan du melde deg på og følge foredraget digitalt fra kl. 09.00–10.00.

På vår blå side på thommessen.no kan du lese mer om seminarene og foredragsholderne for resten av uken. Du er velkommen til å følge seminarene for klientene digitalt.

Kompetanseområde

Foredragsholdere

  • Trond Hatland, Partner Advokat (H)

    Trond har prosedert komplekse og profilerte saker på alle nivåer i det nasjonale rettssystemet, og i voldgift. Han har også prosedert og vunnet saker for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). Blant spesialområdene nevnes rettighetstvister, aksjonær- og verdsettelsestvister, ansvarssaker og forsikringstvister. Trond rådgir virksomheter i privat og offentlig sektor, og er fast advokat for Staten v/Disiplinærnemnden for advokater.

  • Daniel-André Hansen, Associate Advokatfullmektig

    Daniel-André arbeider hovedsakelig med offentligrettslige og privatrettslige problemstillinger knyttet til fiskeri- og havbruksnæringen. Han bistår også med alminnelig kontraktsrett, entrepriserettslige problemstillinger og generell tvisteløsning for norske og internasjonale klienter innenfor fiskeri- og havbruksnæringen.