ThommessenFlow Finn folk
-
Studenter

Studentfrokost | Grunnrenteskatt i strid med Grunnloven § 97

Regjeringen har foreslått å innføre grunnrenteskatt på havbruk. Thommessen mener at innføringen av "lakseskatten" vil være i strid med Grunnloven. Med grunnlag i vårt arbeid for å hegne om rettigheter og rettssikkerhet for næringslivet, og som ledd i vårt samfunnsansvar, har Thommessen derfor inngitt høringsuttalelse til regjeringens forslag.

Norge er verdens største eksportør av laks og ørret fra oppdrett, den kanskje mest bærekraftige måten å produsere animalske proteiner på til menneskelig konsum. "Lakseskatten" får store konsekvenser for matproduksjonen langs kysten.

I dette opptaket får du høre mer om følgende:

 • Hva er grunnrenteskatt, og hvilke konsekvenser kan den ha for havbruksnæringen?
 • På hvilken måte vil grunnrenteskatten være i strid med Grunnloven?
 • Hva er videre prosess når vi mener at innføringen av en ny skatt kan være i strid med Grunnloven?

Presentasjonen som ble holdt under seminaret finner du her.

Foredragsholdere

 • Trond Hatland, Partner Advokat (H)

  Trond har prosedert komplekse og profilerte saker på alle nivåer i det nasjonale rettssystemet, og i voldgift. Han har også prosedert og vunnet saker for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). Blant spesialområdene nevnes rettighetstvister, aksjonær- og verdsettelsestvister, ansvarssaker og forsikringstvister. Trond rådgir virksomheter i privat og offentlig sektor, og er fast advokat for Staten v/Disiplinærnemnden for advokater.

 • Daniel-André Hansen, Senior Associate Advokat

  Daniel-André arbeider hovedsakelig med rådgivning av både offentligrettslig og privatrettslig karakter til aktører i fiskeri- og havbruksnæringen. Han har særlig kompetanse på den rettslige reguleringen av akvakulturnæringen, herunder forvaltningsrett, kontraktsrett, samt entrepriserettslige problemstillinger.

  I tillegg arbeider Daniel-André med tvisteløsning for norske og internasjonale klienter innenfor fiskeri- og havbruksnæringen.