ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Risiko på agendaen | Handel og sikkerhet på kollisjonskurs: Hvordan navigere sanksjoner og eksportkontroll

GETTYIMAGES 1252469018 risiko
- , Ruseløkkveien 38, 0251, Oslo

Sanksjoner og eksportkontroll er to av myndighetenes viktigste virkemidler for å håndtere dagens komplekse trusselbilde. Dette er samtidig et landskap som er vanskelig å navigere for både små og store næringslivsaktører. Nye regler vedtas oftere, raskere og etter mindre grundige prosesser enn tidligere. Hvordan kan næringslivsaktører gjøre gode vurderinger for å etterleve reglene i sin virksomhet? Hvilke konsekvenser får manglende etterlevelse? Bør virksomheter gå lengre enn det lovverket tilsier?

 • Spesialrådgiver Elin Ibsen Gustavsen innleder om det store bildet - hvorfor har vi sanksjoner og fungerer de som tiltenkt?
 • Partner Henrik Hagberg deler erfaringer fra sitt arbeid med å bistå virksomheter innen skipsfart å navigere regelverket.
 • Partner Henning Harborg og Specialist Counsel Hedvig Moe deler sine erfaringer med å bistå virksomheter som står overfor risiko i form av overtredelsesgebyr, straff eller sanksjoner.

Det er også mulig å følge seminaret via live stream, men merk at det ikke vil tilgjengeliggjøres opptak i etterkant. Velg om du ønsker å delta digitalt eller fysisk når du melder deg på.

Risiko på agendaen

I seminarrekken "Risiko på agendaen" setter vi fokus på utfordringene som møter næringslivet i en verden i kontinuerlig endring. Seminarrekken er relevant for små og store næringslivsaktører som må forholde seg til et nytt risikobilde i 2023 – både innenfor og utenfor Norges grenser. Seminarene er særlig relevante for styremedlemmer, toppledelse og internjurister.

 • 28. september: Compliance 2.0: Hva er lov og hva er lurt? (les mer)
 • 26. oktober: Handel og sikkerhet på kollisjonskurs: Hvordan navigere sanksjoner og eksportkontroll i 2023
 • 23. november: Butikk og sikkerhetspolitikk: Næringslivet og nasjonale sikkerhetsinteresser (les mer og meld deg på)

Kompetanseområde

Foredragsholdere

 • Henning Harborg, Partner Advokat (H)

  Henning er prosedyreadvokat som representerer klienter i kommersielle tvistesaker for de alminnelige domstoler og i voldgift. Han har mer enn tjue års erfaring som prosessfullmektig i flere hundre saker både nasjonalt og internasjonalt. Henning arbeider i stor grad med kontraktsrett, selskapsrett, verdipapirhandelsrett, pante- og konkursrett og erstatningsrett. Han har de siste årene også håndtert flere av de største økokrimsakene.

 • Henrik Hagberg, Partner Advokat

  Henrik har bred erfaring med både transaksjonsarbeid og tvisteløsning innenfor hele shipping- og offshore-segmentet, blant annet i forbindelse med skipsbygging og konstruksjon av offshore-enheter, kjøp, salg og finansiering av skip og rigger, herunder prosjektfinansiering, havariarbeid og etterforskning av sjøulykker samt sjø- og energiforsikring. Henrik har vært involvert i flere av de større havariene i Norge de siste 10 årene. Henrik har også erfaring fra den norske olje og gassektoren, spesielt knyttet til norsk gasseksport.

 • Hedvig Moe, Specialist Counsel Advokat

  Hedvig startet sin juridiske karriere i Thommessen i 2000, og returnerte til firmaet i mai 2023. I mellomtiden har hun blant annet hatt sentrale stillinger i Økokrim, der hun særlig arbeidet med kriminalitet i finansmarkedene. Hedvig har også hatt lederroller i PST, der hun har opparbeidet seg kunnskap om temaer som geopolitikk, sikkerhetspolitikk og fremmed etterretning. Gjennom disse og flere andre stillinger i det offentlige har hun fått god kjennskap til sentral og lokal forvaltning, politiske prosesser og lovgivningsarbeid, som gir godt grunnlag for å yte strategisk risikorådgivning til styrer og toppledere. Samtidig har hun løpende hatt ansvar for og vært involvert i juridiske vurderinger og beslutninger, og hatt utstrakt kontakt med næringslivet. Hedvig har betydelig erfaring med kriseplanlegging og -håndtering, og med samfunns- og mediekontakt.

 • Elin Ibsen Gustavsen, Specialist Advisor

  Elin har en doktorgrad i militærsosiologi, og har jobbet flere år som forsker i Forsvaret. Før hun begynte i Thommessen jobbet hun fem år i PST, hvor hun blandt annet ledet arbeidet med å utarbeide strategiske analyser av trusselbildet i Norge. Elin har betydelig erfaring med å forstå hvordan den sikkerhetspolitiske utviklingen påvirker norsk næringsliv.

Aktuelt