ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Risiko på agendaen | Butikk og sikkerhetspolitikk: Næringslivet og nasjonale sikkerhetsinteresser

GETTYIMAGES 1252469018 risiko
- , Ruseløkkveien 38, 0251, Oslo

Næringslivet må i stadig større grad forholde seg til konsekvenser av den sikkerhetspolitiske utviklingen. Som en respons på en verden i rask endring, ble ny sikkerhetslov innført i Norge i 2019. Det endrede trusselbildet har imidlertid ført til at lovens virkeområde allerede har blitt utvidet, og vi forventer at den fremover vil få betydning for store deler av norsk næringsliv. Hvordan griper regulatoriske spørsmål og nasjonale sikkerhetsinteresser inn i hverandre, og hvilke konsekvenser får dette for næringslivet?

 • Specialist Counsel Hedvig Moe og partner Heidi Jorkjend innleder om sikkerhetslovens betydning for norske næringslivsaktører i 2023 og fremover. Med økt fokus på nasjonal sikkerhet vil balansen mellom kommersielle interesser og nasjonale sikkerhetshensyn endres. Hva betyr det for din virksomhet?
 • Partner Tron Dalheim gir råd om hvordan virksomheter kan forebygge og håndtere sikkerhetsrisiko knyttet til rekrutteringsprosesser og ansatte.
 • Partner Christopher Sparre-Enger Clausen gir råd om hvordan virksomheter kan redusere risikoen for, og håndtere, spionasje og skadeverk i cybersfæren.

Det er også mulig å følge seminaret via live stream, men merk at det ikke vil tilgjengeliggjøres opptak i etterkant. Velg om du ønsker å delta digitalt eller fysisk når du melder deg på.

Risiko på agendaen

I seminarrekken "Risiko på agendaen" setter vi fokus på utfordringene som møter næringslivet i en verden i kontinuerlig endring. Seminarrekken er relevant for små og store næringslivsaktører som må forholde seg til et nytt risikobilde i 2023 – både innenfor og utenfor Norges grenser. Seminarene er særlig relevante for styremedlemmer, toppledelse og internjurister.

 • 28. september: Compliance 2.0: Hva er lov og hva er lurt? (les mer og meld deg på)
 • 26. oktober: Handel og sikkerhet på kollisjonskurs: Hvordan navigere sanksjoner og eksportkontroll i 2023 (les mer og meld deg på)
 • 23. november: Butikk og sikkerhetspolitikk: Næringslivet og nasjonale sikkerhetsinteresser


Kompetanseområde

Foredragsholdere

 • Hedvig Moe, Specialist Counsel Advokat

  Hedvig startet sin juridiske karriere i Thommessen i 2000, og returnerte til firmaet i mai 2023. I mellomtiden har hun blant annet hatt sentrale stillinger i Økokrim, der hun særlig arbeidet med kriminalitet i finansmarkedene. Hedvig har også hatt lederroller i PST, der hun har opparbeidet seg kunnskap om temaer som geopolitikk, sikkerhetspolitikk og fremmed etterretning. Gjennom disse og flere andre stillinger i det offentlige har hun fått god kjennskap til sentral og lokal forvaltning, politiske prosesser og lovgivningsarbeid, som gir godt grunnlag for å yte strategisk risikorådgivning til styrer og toppledere. Samtidig har hun løpende hatt ansvar for og vært involvert i juridiske vurderinger og beslutninger, og hatt utstrakt kontakt med næringslivet. Hedvig har betydelig erfaring med kriseplanlegging og -håndtering, og med samfunns- og mediekontakt.

 • Heidi Jorkjend, Partner Advokat

  Heidi jobber med konkurranserett, samt sikkerhetslovens regler om eierskapskontroll og EUs regelverk om utenlandske subsidier. Hun har bred erfaring fra nasjonale og internasjonale saker der selskaper er under etterforskning for brudd på konkurranselovgivningen, og har vært involvert i en rekke komplekse fusjonskontrollsaker. I tillegg gir Heidi generell konkurranserettslig rådgivning og holder jevnlig foredrag om konkurransereglene. Hun har erfaring fra en rekke sektorer og bransjer, herunder industri, shipping, telecom, daglgivare og bank og finansmarkeder. Heidi er rangert som en ledende konkurranserettsadvokat i flere kåringer.

 • Tron Dalheim, Partner Advokat (H)

  Tron er en anerkjent rådgiver for norske og internasjonale virksomheter innenfor arbeidsrett. Han har prosedert en rekke saker om arbeidsrett og pensjon og har møterett for Høyesterett. Tron er også forfatter av Norsk Lovkommentar om arbeidsmiljøloven og han har skrevet bok om Sjømannsrett. Han har erfaring fra flere bransjer, inkludert olje og offshore, shipping og luftfart. I den senere tid har Tron jobbet med omstillingsprosesser, prosedyreoppdrag og konflikthåndtering innenfor det arbeidsrettslige fagfeltet. Han var oppnevnt som ekspertmedlem i varslingsutvalget. Tron er rangert som en av de ledende advokatene innen arbeidsrett i Chambers and Partners og Legal500.

 • Christopher Sparre-Enger Clausen, Partner Advokat

  Christopher leder Thommessens faggruppe for Teknologi og Personvern og jobber hovedsakelig med teknologikontrakter, M&A og personvern. Christopher har omfattende erfaring med fusjoner og oppkjøp av teknologiselskaper i Norge og internasjonalt. Han rådgir norske og internasjonale klienter innenfor et bredt spekter av fagområder relatert til digitalisering og teknologi, som for eksempel personvern og cybersecurity, IT-outsourcingprosjekter, systemanskaffelser, lisensiering, skytjenesteavtaler, utviklingskontrakter samt immaterialrettslige og regulatoriske spørsmål i tilknytning til teknologi og telekommunikasjon.

Aktuelt