ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Grønn uke | Likestilling, mangfold og ikke-diskriminering: Hva er arbeidsgivers plikter?

Krav til bærekraftig virksomhet og drift omfatter mer enn klima og miljø – det omfatter også krav til virksomhetenes interne arbeidsmiljø. Hvilke plikter har din virksomhet knyttet til et likestilt og mangfoldig arbeidsmiljø uten diskriminering?

Undersøkelser viser at bedrifters fokus på bærekraft blir stadig viktigere for å både beholde og rekruttere ansatte. Likestilling, mangfold og ikke-diskriminering er viktige forutsetninger for et bærekraftig arbeidsmiljø, og både arbeidsmiljøloven og likestillings- og diskrimineringsloven oppstiller regler knyttet til dette.

I dette frokostseminaret ga Specialist Counsel Håkon Berge, advokat Cecilie Amundsen Raa og advokatfullmektig Espen Breiteig oss en praktisk innføring i de mest sentrale delene av regelverket.

Opptaket er tilgjengelig til og med 14. november.

Foredragsholdere

  • Håkon Berge, Specialist Counsel Advokat

    Håkon (f. 1980) er specialist counsel i Thommessen og arbeider ved Bergenskontoret. Håkon jobber hovedsakelig med rådgivning og tvisteløsning innen arbeidsrett, samt selskaps- og kontraktsrett. Han har prosedert en rekke saker for både tingrett og lagmannsrett, og har erfaring med voldgift. Håkon er en mye brukt foredragsholder, spesielt innenfor arbeidsrettslige tema.

  • Cecilie Amundsen Raa, Senior Associate Advokat

    Cecilie bistår norske og internasjonale klienter med tvisteløsning og rådgivning innenfor hele det arbeidsrettslige spekteret, samt innenfor erstatningsrett og kontraktsrett. Hun bistår både private og offentlige virksomheter.

  • Espen Breiteig, Associate Advokatfullmektig

    Espen bistår norske og internasjonale klienter med rådgivning innenfor hele det arbeidsrettslige spekteret, herunder ved blant annet ansettelse, nedbemanning, oppsigelse og avskjed. Han arbeider også med generell tvisteløsning, og bistår både private selskaper og offentlige klienter.