ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Grønn uke | Landbasert vindkraft og havvind i Norge: Hva er veien videre?

Norge og Europa trenger mer fornybar energi, og norsk landbasert vindkraft og havvind er nødvendig for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Konsesjonsbehandling av vindkraft i Norge går imidlertid langsomt fremover. Under Grønn uke ga Thommessen, Norsk Vind og Multiconsult oss en status på landbasert vindkraft og havvind.

Hva er veien videre for landbasert vindkraft og havvind i Norge? Silje Aunehaugen, seksjonsleder for vindkraft i Multiconsult, Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind, og våre advokater Henrik Fabian Torgrimsby og Ole Christoffer Ellingsen forsøker å gi deg svaret på dette frokostseminaret som ble avhold i Stavanger under Grønn uke vol. II. De ga også en praktisk og nyttig oppdatering på status og forventninger knyttet til fremtidig utvikling av det rettslige rammeverket.

LANDBASERT VINDKRAFT

 • Status for utbygde prosjekter
 • Prosjekter under utvikling
 • Forventninger knyttet til fremtidig konsesjonssystem
 • Har vi tilstrekkelig regulatorisk forutsigbarhet til å få fart på utbyggingen?

HAVVIND

 • Hvilke regulatoriske avklaringer har vi fått så langt?
 • Åpne spørsmål – hva gjenstår å avklare?
 • Tidslinje og forventninger fremover

Opptaket er tilgjengelig til og med 13. desember 2022.

Foredragsholdere

 • Ole Christoffer Ellingsen, Partner Advokat

  Ole Christoffer bistår med løpende rådgivning, tvisteløsning og transaksjoner innenfor følgende områder:

  Fornybar energi og infrastruktur
  - energikonsern,
  - strømnettselskaper,
  - vannkraftprodusenter,
  - vindkraftprodusenter,
  - fjernvarmeselskaper,
  - fiberselskaper.

  Kraftkrevende industri
  - aluminiumsprodusenter,
  - datasentre,
  - hydrogenfabrikker,
  - batterifabrikker.

  Næringseiendom
  - boligutvikling,
  - næringslokaler,
  - logistikkeiendommer mv.

  Ole Christoffer har i tillegg omfattende erfaring med saker knyttet til fremføringsrettigheter for kritisk infrastruktur, særlig fra ekspropriasjons- og skjønnssaker, samt i forbindelse med løpende rådgivning knyttet til rammebetingelser for eksisterende infrastruktur. Ole Christoffer var vitenskapelig assistent ved Universitetet i Oslo før han begynte i Thommessen etter å skrevet avhandling innenfor miljørettsfeltet.

 • Henrik Fabian Torgrimsby, Managing Associate Advokat

  Henrik jobber hovedsakelig med infrastrukturprosjekter og forsikringssaker, men har også erfaring fra shipping- og offshoresaker. Han bistår jevnlig i forhandlinger i større utbyggingsprosjekter. I tillegg bistår han en rekke forsikringsklienter i Norge og utlandet innenfor marine- og non-marine forsikringssaker. Henrik arbeider også med tvisteløsning og entrepriserettslige problemstillinger.

 • Bilde av Silje Aunehaugen, seksjonsleder vindkraft i Multiconsult

  Silje Aunehaugen, seksjonsleder vindkraft i Multiconsult

  Silje har jobbet med fornybar energi i over 15 år. Siden august 2016 har hun ledet Multiconsults vindkraftseksjon. Her har hun bl.a. hatt ansvaret for rammeavtalen med Fosen vind, og koordinert Multiconsults oppdrag innenfor vindkraft i alle prosjektfaser. Multiconsult har vært involvert i majoriteten av de norske vindkraftprosjektene det siste tiåret, og har bygget seg opp til å bli den foretrukne rådgiveren innen landbasert vind i Norge.

 • Bilde av Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind

  Per Ove Skorpen, daglig leder i Norsk Vind

  Per Ove Skorpen er byggingeniør av bakgrunn og har en variert erfaring som både rådgiver og byggherre hvor effektiv prosjektgjennomføring har stått i fokus. I dag er han daglig leder i Norsk Vind AS og har de siste 5 årene hatt ansvaret for flere større utbyggingsprosjekter knyttet til vindkraft med en total entreprisekostnad på ca 5 mrd.