ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Kort sagt | Hvilken betydning har Foreign Subsidies Regulation for offentlige anskaffelser?

Foreign Subsidies Regulation (FSR) er en ny EU-forordning som retter seg mot konkurransevridninger i det indre markedet, som følge av at et foretak har mottatt subsidier fra såkalte tredjeland. Regelverket gir Kommisjonen flere vidtgående verktøy, herunder meldeplikt ved deltakelse i offentlige anskaffelser av en viss størrelse.

I dette Kort sagt-webinaret oppsummerer vi regelverkets betydning for offentlige anskaffelser. Du vil blant annet få svar på følgende spørsmål:

 • Når inntrer meldeplikt?
 • Hvilke økonomiske bidrag omfattes av regelverket?
 • Hva er konsekvensen av at en leverandørs deltakelse i en konkurranse er meldepliktig?
 • Hva kan man som leverandør gjøre for å forberede seg på eventuell meldeplikt?

Foredragsholdere

 • Bilde av Wenche Sædal // Partner

  Wenche Sædal // Partner

  Partner Wenche Sædal har arbeidet i Thommessen siden 2012. Hun har over 12 års erfaring med arbeid innenfor offentlige anskaffelser, EU/EØS- og konkurranserett mv og ble i år medlem av KOFA.

  Wenche har bred og langvarig erfaring med offentlige anskaffelser, både for oppdragsgivere og leverandører. Wenche har også i mange år vært nøkkelrådgiver innenfor anskaffelser for en rekke private foretak som er underlagt anskaffelsesregelverket (forsyningsforskriften). Wenche har ført en rekke anskaffelsessaker for KOFA og for domstolene, både forføyningssaker og erstatningssaker

 • Inger Clem, Senior Associate Advokat

  Inger jobber hovedsakelig med konkurranserett, offentlige anskaffelser og annen EU/EØS-rett. Hun har også erfaring med gjennomføring av offentlige anskaffelser i offentlig sektor.