ThommessenFlow Finn folk
-
Klienter

Grønn uke | Grønne bygg- og anleggsanskaffelser: Hvordan ivareta miljø og klima i entrepriser?

De siste årene har det vært et stort politisk og bransjeorientert fokus på å inkorporere miljøhensyn og bærekraftsmål i offentlige anskaffelser. Dette gjelder også innenfor bygge- og anleggsektoren.

Senioradvokatene Wenche Sædal og Mette Borger Fyksen ser nærmere på hvordan byggherrene kan – og bør – gjennomføre grønne anskaffelser innenfor bygge- og anleggssektoren – med særlig fokus på å redusere risikoen for etterfølgende tvister. De ser også nærmere på hvilken betydning EUs taksonomi vil få for fremtidige anskaffelser innenfor denne sektoren.

Foredragsholdere

  • Mette Borger Fyksen, Senioradvokat

    Mette har mange års erfaring innen næringseiendom. Hun har vært involvert i en rekke eiendomstransaksjoner for både nasjonale og internasjonale klienter, og har ledet en lang rekke små og store due diligence-prosesser. Hun har også bistått på sitt fagområde i forbindelse med fusjoner/oppkjøp og børsnoteringer. Mette arbeider også med løpende eiendomsrettslig rådgivning, og har særlig erfaring med fremforhandling av leiekontrakter for næringseiendom.

  • Wenche Sædal, Senioradvokat

    Wenche har mange års erfaring innen konkurranserett, compliance, offentlige anskaffelser og generell forvaltningsrett. Hun har vært involvert i en rekke konkurranserettslige etterforskningssaker og større fusjoner/oppkjøp, både nasjonalt og internasjonalt. Wenche var ansatt i Konkurransetilsynet før hun begynte i Thommessen. Hun har også betydelig erfaring med compliance-arbeid, herunder utarbeidelse og implementering av compliance-program i bedrifter og gjennomføring av self cleaning. Hun bistår både oppdragsgivere og leverandører med anskaffelsesrettslige spørsmål, og har særlig erfaring med anskaffelser innenfor kollektivtransportsektoren (buss, ferge, jernbane, hurtigbåt mv.), bygge- og anleggssektoren, samt forsyningssektorene (nett, varme mv.). Wenche er en del av Thommessens faggruppe for bærekraft, og rådgir både oppdragsgivere og leverandører om bærekraftige leveranser.